Netafim czechFirma Hydromont servis s.r.o. nabízí celou řadu závlahových systémů, výrobků a služeb, které nacházejí uplatnění jak v zemědělské praxi, tak při tvorbě architektonických krajinných prvků a životního prostředí. Naše firma poskytuje svým zákazníkům rozsáhlé technické poradenské služby. Vždy umíme poradit jak efektivně hospodařit s vodou např. pomocí retencí - přirozeného nebo uměle dočasného zadržení vody v krajině a následné distrubuce vody.